Thënie për mjerimin (11 thënie)

Por unë nuk kam asnjë dyshim se mjerimi i klasave të ulëta do të zbresë sa herë që qeveria merr një aspekt më të lirë dhe ligjet favorizojnë një nënndarje të Pronës.

Nganjëherë na duhet të prekim fundin e mjerimit për ta kuptuar të vërtetën, prandaj na duhet të prekim fundin e së mirës për të parë yjet në dritën e tyre të plotë.

I vetmi ngushëllim i të mjerëve është të kenë partnerë në hallet e tyre.

Të mosbërit asgjë është lumturi për fëmijët dhe mjerim për pleqtë.

Kur do të rriten ndërgjegjet tona në atë masë që ne do të veprojmë për të parandaluar paraprakisht mjerimin e njeriut në vend se të hakmarremi përmes tij?

Udhëheqës është ai i cili, nga i çmenduria apo mirësia, me vullnetin e tij merr mbi vete mjerimin e popullit. Ka pak burra kaq budallenj, prej këndej vjen cilësia e dobët e udhëheqjes në botë.

Lumturia është e dobishme për trupin, por është mjerimi ai që i zhvillon kompetencat e mendjes.

Optimizmi është çmenduria e të insistuarit se gjithçka është mirë kur ne jemi të mjerë.

Miqësia e përkryen lumturinë dhe e zbeh mjerimin, nëpërmjet dyfishimit të gëzimit tonë dhe ndarjes përgjysmë të dhimbjes sonë.

Mjeranët e shkretë i kanë mbushur mendjen vetes se do të jenë të pavdekshëm dhe do të rrojnë në përjetësi, nëse adhurojnë atë sofistin e kryqëzuar e nëse jetojnë sipas ligjeve të tij… e i marrin këto doktrina goja-gojës pa ndonjë provë të qartë. Kështu