Thënie për ndërgjegjen (6 thënie)

Një individ që shkel një ligj të cilin ndërgjegja ia thotë se është i padrejtë, dhe ai që me dëshirë pret dënimin me burg në mënyrë që të rritë ndërgjegjen e popullit për padrejtësinë e atij ligji, në të vërtetë ëshë duke shprehur respektin më të lartë për ligjin.

Në çështjet e ndërgjegjës, ligji i shumicës nuk ka vend.

Kur do të rriten ndërgjegjet tona në atë masë që ne do të veprojmë për të parandaluar paraprakisht mjerimin e njeriut në vend se të hakmarremi përmes tij?

Ka një gjykatë më të lartë se të gjitha gjykatat, është gjykata e ndërgjegjes.

Zëri i njeriut nuk mund të arrijë kurrë largësinë që e ka në zotërim ende zëri i vogël i ndërgjegjes.

Asgjë nuk botë nuk është më e rrezikshme se injoranca e sinqertë dhe marrëzia e ndërgjegjshme.