Thënie për injorancën (16 thënie)

Injoranca dhe gabimi janë të domosdoshëm për jetën, si buka dhe uji.

Dija përgjithmonë do të qeverisë injorancën; dhe një popull i cili dëshiron të jetë qeverisës i vetes, duhet të armatoset me forcën që i jep dija.

Në fillim të shpërfillin ty, pastaj të përqeshin ty, pastaj të luftojnë ty, pastaj ti fiton.

Ai duhet të jetë shumë injorant, sepse ai i përgjigjet çdo pyetjeje që i bëhet.

Parapëlqej më mirë mbajtjen e gjuhës në gojë se llafazanërinë injorante.

Dera kryesore e tempullit të dijes është pranimi i injorancës sonë.

Për të patur sukses në jetë, ju keni nevojë për dy gjëra: injorancën dhe besimin.

Një kokëtrashë i shkolluar është më kokëtrashë se kur është injorant.

Është një bestytni infantile e shpirtit njerëzor që virgjëria do menduar si një virtyt dhe jo si barrierë që ndan injorancën nga dija.

Njeriu nuk është kurrë i lumtur, përveç me çmimin e njëfarë injorance.