Thënie për virgjërinë (1 thënie)

Është një bestytni infantile e shpirtit njerëzor që virgjëria do menduar si një virtyt dhe jo si barrierë që ndan injorancën nga dija.