Thënie për popullin (17 thënie)

Nuk ka asnjë parim, sipas mendimit tim, i cili është më i mundshëm për t’u keqpërdorur, dhe që, prandaj, më shumë ka nevojë për sqarim, se ai aktual, se interesi i shumicës është standardi politik i së drejtës dhe së gabuarës.

Nuk ka asnjë parim, sipas mendimit tim, i cili është më i mundshëm për t’u keqpërdorur, dhe që, prandaj, më shumë ka nevojë për sqarim, se ai aktual, se interesi i shumicës është standardi politik i së drejtës dhe së gabuarës.

Dija përgjithmonë do të qeverisë injorancën; dhe një popull i cili dëshiron të jetë qeverisës i vetes, duhet të armatoset me forcën që i jep dija.

Unë besoj se ka më shumë raste të kufizimit të lirisë së popullit nga shkeljet graduale dhe të heshtura prej atyre që janë në pushtet se sa nga pushtimet e dhunshme dhe të befasishme.

Qëllimi i liderit është ta marrë popullin e tij prej aty ku ndodhet dhe ta çojë atje ku nuk ka qenë.

Në politikë është e domosdoshme ta tradhtosh vendin tënd ose elektoratin. Unë parapëlqej ta tradhtoj elektoratin.

Unë besoj se populli, në vend të rrenave të hijshme, duhet t’ia tregojmë të vërtetën, pavarësisht sa e shëmtuar të jetë ajo. E çfarë mund të bëjmë, fati nuk ka qenë i mirë me ne; por, me ndihmën e Zotit, ne do të kemi sukses.

Çdokush që e njeh historinë, veçanërisht historinë e Evropës, mendoj se do të pranojë që dominimi i arsimit ose i pushtetit nga ndonjë besimi fetar i caktuar kurrë nuk është një rregullim i lumtur për popullin.

Në të gjithë historinë nuk ka luftë që të mos jetë bërë nga qeveritë, vetëm nga qeveritë, pavarësisht interesave të popullit, për të cilin lufta është e shëmtuar edhe kur është e suksesshme.

Supozoj se me udhëheqje kuptoheshin muskujt; por sot ajo ka kuptimin të jesh bashkë me popullin.