Thënie për parimet (4 thënie)

Nuk ka asnjë parim, sipas mendimit tim, i cili është më i mundshëm për t’u keqpërdorur, dhe që, prandaj, më shumë ka nevojë për sqarim, se ai aktual, se interesi i shumicës është standardi politik i së drejtës dhe së gabuarës.

Nuk ka asnjë parim, sipas mendimit tim, i cili është më i mundshëm për t’u keqpërdorur, dhe që, prandaj, më shumë ka nevojë për sqarim, se ai aktual, se interesi i shumicës është standardi politik i së drejtës dhe së gabuarës.

Natyra nuk ka parime. Ajo nuk bën ndryshime midis së mirës dhe së keqes.

Ndërkohë që ne nuk i shkelim kurrë parimet tona, ne duhet ta kuptojmë gjithashtu se nuk mund t’i mbajmë parimet tona nëse nuk mbijetojmë.