Thënie për të keqen (51 thënie)

Përpara fronit të të Gjithëfuqishmit, njeriu do të gjykohet jo nga veprimet e tij, por nga qëllimet e tij. Sepse vetëm Zoti i lexon zemrat tona.

Kapitali në vetvete nuk është i keq; përdorimi i gabuar e bën të keq. Kapitali në një formë ose në një tjetër do të duhet gjithmonë.

Unë arrij në përfundimin se pjesa më e madhe e të këqijave të njerëzimit kanë ardhur nga vlerësimet e gabuara që iu janë bërë vlerave të gjërave.

Unë mund t’i shikoj përbindshat sapo shfaqen.

Vendi më i nxehtë në Ferr është i rezervuar për ata që mbeten ansjanjës në kohët e konfliktit të madh moral.

Është një botë e pamëshirë, prandaj duhet të jesh i pamëshirë që të përshtatesh me të.

Unë jam aq i keq sa më e keqja, por, falënderoj Perëndinë, unë jam aq i mirë sa më e mira.

Plotshmëria e vetme dhe supreme e dashurisë ndodhet në sigurinë se po veprohet keq. Dhe meshkujt e femrat e dinë që nga lindja se në të keqen gjendet kënaqësia.

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.

Gjithëfuqia e së keqes nuk ka rezultuar kurrë në asgjë tjetër veçse në përpjekje të pafrutshme. Mendimet tona e braktisin gjithmonë cilindo që përpiqet t’i fshehë ato.