Thënie për kënaqësinë (16 thënie)

Britma është një gropë e pafund që e dërmon njeriun në një përpjekje të pafund për të kënaqur nevojën pa e arritur kurrë kënaqësinë.

Plotshmëria e vetme dhe supreme e dashurisë ndodhet në sigurinë se po veprohet keq. Dhe meshkujt e femrat e dinë që nga lindja se në të keqen gjendet kënaqësia.

Tavolinë, ulëse, sahan me fryte dhe një violinë; i duhet tjetër send që njeriu të jetë i kënaqur?

Jepju atyre kënaqësi – të njëjtën kënaqësi që kanë kur zgjohen prej një makthi.

Kush veçohet kërkon kënaqësinë e tij dhe zemërohet kundër gjithë diturisë së vërtetë.

Është arti suprem i mësuesit të ngjallë kënaqësi në shprehjen kreative dhe dituri.

Njeriu dështon në realizimin e idealit të lartë, në momentin që fillon t’i shumëfishojë dëshirat e tij ditore. Lumturia e vërtetë e njeriut varet vertet në kënaqjen e tij.

Nuk ka pakënaqësi të thellë atje ku nuk ka dashuri të thellë.

Ai që rrit një familje të madhe, mund të ketë një jetë plot me keqardhje, por pastaj do të ketë një kënaqësi sa jeta.

Në rrëmujën e njerëzve dhe të ngjarjeve, vetmia ishte tundimi im; tani është mikja ime. E çfarë kënaqësie tjetër mund të kërkosh kur të ballafaqohesh me Historinë?