Thënie për tundimin (3 thënie)

Besoj se është mrekulli kur gratë përpiqen të duken sa më tunduese për burrat e tyre.

Në rrëmujën e njerëzve dhe të ngjarjeve, vetmia ishte tundimi im; tani është mikja ime. E çfarë kënaqësie tjetër mund të kërkosh kur të ballafaqohesh me Historinë?

Ka disa mbrojtje të mira kundër tundimit, por më e sigurta është frika.