Thënie për frikën (43 thënie)

Burrat kanë frikë nga vdekja si fëmijët nga errësira; dhe ashtu si frika prej errësirës është kultivuar nga përrallat, ashtu është edhe për të parët.

Ajo që më frikëson mua është të mendoj se një ditë unë nuk jam do të jetë në shkollë më.

Një shtet i cili ka frikë që t’i lejojë njerëzit e tij ta gjykojnë të vërtetën dhe të rremen në një treg të hapur është një shtet që ka frikë prej njerëzve të tij.

Fati është gjithçka…Fati im i mirë në jetë ishte që të bëhesha një njeri vërtet i trembur. Kam fat që jam burracak, që kam pa masë frikë, sepse një hero nuk do të bënte dot filma me ankth.

Unë nuk besoj në Zot, por kam frikë prej Tij.

Kështu mëso ta bësh zap frikën. Kjo është e vetmja mënyrë për të qenë mjeshtër sot: t’i shikosh gjërat pa frikë, dhe të veprosh drejt pa frikë.

Frika e Zotit është fillimi i njohjes.

Është e vështirë të mposhtet argumenti se frika nga vdekja e detyron njeriun që të shpikë dhe të besojë në një fuqi për ta luftuar ndenjën e absurdit të të jetuarit. Grekët antikë kanë besuar se rendin (“arhe”-në) në univers e mban një dhunti inteligjibil

Nuk kurorëzohet kurrë me pavdekësi Kush ka frikë të shkojë atje ku e prijnë zërat e lirisë.

Frika e vdekjes vijon nga frika e jetës. Një njeri që jeton plotësisht, është i përgatitur të vdesë në çdo kohë.