Thënie për universin (4 thënie)

Është e vështirë të mposhtet argumenti se frika nga vdekja e detyron njeriun që të shpikë dhe të besojë në një fuqi për ta luftuar ndenjën e absurdit të të jetuarit. Grekët antikë kanë besuar se rendin (“arhe”-në) në univers e mban një dhunti inteligjibil

Nuk dihet saktësisht se ku banojnë engjujt qoftë në ajër, në zbrazëti, apo në planete. Nuk i pëlqen Perëndisë që ne të jemi të informuar për vendbanimin e tyre.

Bota më huton mua, dhe unë nuk mund të ëndërroj që kjo orë ekziston dhe nuk ka kurdisës.

Teoria e tërë e universit është e drejtuar pagabueshëm ndaj një individi të vetëm.