Thënie për shkollën (16 thënie)

Ajo që më frikëson mua është të mendoj se një ditë unë nuk jam do të jetë në shkollë më.

Mësuesi gjithmonë fillon me gjetje gabimesh, por nxënësi shikon merita pozitive në gjithçka.

Njeriu ka avantazhe kur zgjidhet President. Ditën pasi u zgjodha, notat e mia të shkollës së mesme u klasifikuan sekret.

Unë them se demokracia nuk mund të provojë veten, derisa ajo të themelojë dhe të rritë begatisht format e veta të artit, poezive, shkollave, teologjisë, duke zëvendësuar gjithçka që ekziston, ose që ka qenë prodhuar kudo në të kaluarën, nën ndikime të kun

Nuk ka freski më të papërshkrueshme dhe më të pavetëdijshme në lidhje me një person të pashkolluar që përqesh dhe tall fuqinë e gjeniut më fisnik dhe ekspresiv.

Unë kurrë nuk kam lënë shkollën time të ndërhyjë në formimin tim.

Kush hap dyer shkollash, mbyll dyer burgjesh.

Unë kam dështuar në disa lëndë, por shoku im i kaloi të gjitha. Tani ai është inxhinier në Microsoft dhe unë jam drejtori i Microsoft-it.

Teknologjia është vetëm mjet. Për të bërë që fëmijët të punojnë së bashku dhe të motivohen ata, mësuesi është më i rëndësishmi.

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.