Thënie nga Georg Vilhelm Fridrih Hegel (8 thënie)

Ideja është gjithmonë përgjithësim (abstragim, dhe përgjithësimi është pronë e të menduarit. Të përgjithësosh do të thotë të mendosh.

Mësuesi gjithmonë fillon me gjetje gabimesh, por nxënësi shikon merita pozitive në gjithçka.

Unë nuk jam i shëmtuar, por bukuria ime është një krijim i tërë.

Historia e botës nuk është asgjë tjetër, veçse përparim i vetëdijës së lirisë.

Sa më i ndershëm në lutjet, aq më hyjnor në dashuri.

Sapo shteti të jetë themeluar, nuk mund të ketë më heronj. Ata vinë në skenë vetëm në shoqëritë e paqytetëruara.

Mirësia në vetvete mund të arrijë pak kundër pushtetit të natyrës.

Kafshët janë në zotërim të vetes; shpirti i tyre është në zotërim të trupit të tyre. Por ato nuk kanë të drejta ndaj jetës së tyre, sepse nuk e duan atë.