Thënie për lutjet (12 thënie)

Në lutje është më mirë të kesh një zemër pa fjalë se fjalë pa një zemër.

Secili i lutet Zotit sipas bindjes së tij.

Njeriu që thotë lutjet e mbrëmjes është një kapiten duke iu rënë borive të tij. Ai mund të flejë.

Lutja nuk është kërkesë. Është dëshirë e shpirtit. Është pranim i përditshëm i dobësisë së dikujt.

Mendime të tilla janë lutje. Ka momente kur, sido që të jetë sjellja e trupit, shpirti është i përgjunjur ndaj tij.

Asnjë mëkatar nuk është shpëtuar ndonjëherë pas njëzet minutave të para të një predikimi.

Unë kurrë nuk kam bërë lutje për Zotin, përveç njërës shumë të shkurtër: “O Zot, bëji armiqtë e mi qesharakë.” Dhe Zoti ma dëgjoi.

Ai që lutet mirë, jeton mirë.

Sa më i ndershëm në lutjet, aq më hyjnor në dashuri.

Lutja nuk ndikon tek Zoti, por ndikon te ai që lutet.