Thënie për trupin (18 thënie)

Qëllimi kryesor i jetës është të jetojmë me drejtësi të mendojmë me drejtësi, të veprojmë me drejtësi. Shpirti mund të lëngojë kur të gjitha mendimet ia kushtojmë trupit.

Në momentet e sëmundjes ne jemi të detyruar të pranojmë se ne nuk jetojmë vetëm, por të lidhur me zinxhirë në një krijesë të një mbretërie tjetër, krejt e një bote tjetër, e cila nuk ka dijeni për ne dhe nga e cila është e pamundur të arrijmë që ta kuptoj

Unë kam trup djaloshi. Do të doja të kisha më shumë forma, sepse mendoj që do të isha më e bukur. Do të doja shumë më tepër të kisha trupin e J. Lo. (Xhenifer Lopez, shënim përkthimi( se trupin tim.

Gjersa mendja është më fortë se trupi, edhe sëmundjet e mendjes janë më të rënda se sëmundjet e trupit.

Është shëndeti pasuri e vërtetë dhe jo copat e arit e të argjendit.

Ashtu si shpirti e mbush trupin, ashtu Zoti mbush botën. Ashtu si shpirti e mban trupin, ashtu Zoti e mban botën. Ashtu si shpirti sheh dhe nuk shihet, ashtu Zoti sheh dhe nuk shihet. Ashtu si shpirti ushqen trupin, ashtu Zoti e mëkon botën.

Jam i bindur në besimin se forca e shpirtit rritet në përpjesëtim me nënshtrimin që ia bëjmë mishit.

Mbajtja e trupit në shëndet të mirë është një detyrë… përndryshe ne nuk do të jemi në gjendje të mbajmë mendjen tonë të fortë dhe të kthjellët.

Buddha

Mendime të tilla janë lutje. Ka momente kur, sido që të jetë sjellja e trupit, shpirti është i përgjunjur ndaj tij.

Për meshkujt dhe femrat njëlloj, trupat e gjinisë tjetër tjetër janë të mesazhe që sinjalizojnë se çfarë ne duhet të bëjmë, ata janë shenja me ngjyra të ndezura të nevojave tona.