Thënie për komunikimin (64 thënie)

Kur shihni se kë martojnë disa vajza, atëherë kuptoni se sa shumë e urrejnë punën për të nxjerrë jetesën.

Martesa është marrëdhënie seksuale, ose ndryshe ju mund të qëndronit si miq të mirë.

Anonim

Më e rëndësishmja në një martesë është që të dy të kenë besim në Perëndi dhe Jezu Krisht! Kur keni besim, gjithçka është e mundur!

Anonim

Adami kishte të tërë Botën për veten dhe Perëndinë në Kopshtin e Edenit, megjithatë nuk ishte i kënaqur derisa gjeti gruan. Vetëm gjiri i një gruaje e përmbush një burrë.

Anonim

Martesa: Besimi është fillimi i saj, gëzimi është pjesë e saj dhe dashuria është zemra e saj.

Anonim

Disa njerëz pyesin për sekretin e martesë sonë. Ne gjejmë kohë të hamë në restorant dy herë në javë. Një darkë e vogël në dritën e qirinjve, muzikë e lehtë dhe vallëzim. Ajo shkon të martave, unë të premteve.

Të të kem dhe të të mbaj, në të mirë e në të keq, në pasuri dhe varfëri, në sëmundje dhe në shëndet, të të dua dhe të të gëzoj, derisa vdekja të na ndajë.

Anonim

Budallai është një i marrë që nuk flet, dhe kështu është më i pranueshëm se i marri që flet.

Shpesh bashkëshorti

Anonim

Njerëzit nuk do të divorcoheshin për arsye të parëndësishme nëse nuk do të martoheshin për arsye të parëndësishme.

Anonim