Thënie nga Helen Rowland (3 thënie)

Kur shihni se kë martojnë disa vajza, atëherë kuptoni se sa shumë e urrejnë punën për të nxjerrë jetesën.

Para martese një burrë deklaron se do të japë jetën t’ju shërbejë; pas martese, ai nuk do të ulë as gazetën për të folur me ju.

Kur shihni një çift që ecën në rrugë, ai që është disa hapa para është bashkëshorti që është çmendur.