Thënie nga Viktor Hygo (72 thënie)

Falja është e mirë për ata që e japin dhe për ata që e marrin. Ajo ka vetinë e mirë të dhënies së mëshirës për të dyja palët.

Njerëzimi nuk është një qark me një qendër të vetme, por një elips me dy pole kryesore, nga të cilët njëri janë faktet dhe tjetri janë idetë.

Të mendosh do të thotë si të jesh i dobishëm; është gjithmonë e në të gjitha rastet një përpjekje drejt Zotit.

Religjionet bëjnë një gjë të dobishme: ato e zbresin Zotin në nivelin e njeriut. Filozofia i përgjigjet duke bërë një gjë të dobishme: ajo e ngre njeriun në nivelin e Zotit.

Është një spektakël më i madhe se deti, ai është qielli; është një spektakël më i madh se qielli, është brendësia e shpirtit.

Kafsha është e paditur për atë që di, njeriu e di se është i paditur.

Reaksioni është një varkë që shkon kundër rrymës, por e cila nuk e ndalon lumin të rrjedhë.

Shpirti njerëzor ende ka nevojë më të madhe për idealen se për realen. Nga realja ne ekzistojmë; nga idealja ne jetojmë.

Njeriu nuk është i zvetënuar për shkak se është i përpirë nga mendimet. Ka laboratorë të dukshëm dhe laboratorë të padukshëm.

Këmbëngulja, sekreti i të gjitha triumfeve.