Thënie për realitetin (16 thënie)

Surrealizmi pati një ndikim të madh mbi mua, sepse pastaj unë kuptova se imagjinata në mendjen time nuk ishte çmenduri. Surrealizmi është për mua realitet.

Shpirti njerëzor ende ka nevojë më të madhe për idealen se për realen. Nga realja ne ekzistojmë; nga idealja ne jetojmë.

Shkrimtarët mund të jenë të pandershëm, të pakorrigjueshëm, të cilët thahen shpejt apo lulëzojnë vonë, por ata guxojnë ta përballin këtë realitet vetëm.

Interpretimi i realitetit tonë nëpërmjet modeleve tona e jo nëpërmjet nesh, shërben vetëm për të na bërë gjithnjë e më të panjohur, kurrë më pak të lirë, gjithnjë e më të vetmuar.

Jeta ka forcat e saj të fshehta, por një realitet që duhet përjetuar.

Unë e pranoj realitetin dhe nuk guxoj ta vë në dyshim atë.

Vetëm fatkeqësia e mërgimit mund t’ia sigurojë botës në thellësi kuptimin dhe shikimin e thellë në realitetet e botës.

Arsyeja e thjeshtë na tregon ne se gjërat tokësore janë të pakëta, dhe se realiteti i vërtetë ekziston vetëm në ëndërra.

Kur vdiste i respektuarshmi plaku i familjes, trupin e tij e futnin në baltë siç bëjmë edhe sot. Mirëpo pjesëtarëve që mbeteshin të gjallë u çfaqej në ëndërr fytyra e të vdekurit dhe bile m’e fuqishme dhe më e rreptë, u flitte, i qërtonte, i përkëdhelte n

Ëndrrat bëhen realitet; pa këtë mundësi, natyra nuk do të na nxiste të kemi ëndërra.