Thënie për fatkeqësinë (4 thënie)

Unë ngrihem mbi dobësinë e kërkimit për të krijuar një rend të shkakut dhe pasojës, në mes të fatkeqësisë dhe mizorisë.

Vetëm fatkeqësia e mërgimit mund t’ia sigurojë botës në thellësi kuptimin dhe shikimin e thellë në realitetet e botës.

Fatkeqësia ishte Perëndia ime.

Historia është vetëm regjistri i krimeve dhe fatkeqësive.