Thënie për mërgimin (1 thënie)

Vetëm fatkeqësia e mërgimit mund t’ia sigurojë botës në thellësi kuptimin dhe shikimin e thellë në realitetet e botës.