Thënie për dyshimin (6 thënie)

Unë e pranoj realitetin dhe nuk guxoj ta vë në dyshim atë.

A nuk është momenti i dyshimeve më të thella ai që iu jep jetë qartësive të reja? Ndoshta pashpresa është trualli i vërtetë që ushqen shpresën njerëzore; ndoshta njeriu nuk mund ta gjejë kurrë drejtimin në jetë pa e përjetuar së pari absurditetin e saj.

Shoqëri e qytetëruar është ajo që e toleron tepërimin deri në pikën e gjykimit të dyshimtë.

Kur jam në dyshim them të vërtetën.

Pa asnjë dyshim, unë i meritoj armiqtë e mi, por unë nuk besoj se i kam merituar miqtë e mi.

Përtej një dyshimi e vërteta mbart të njëjtën lidhje me të pavërtetën si drita në errësirë.