Thënie për qytetërimin (1 thënie)

Shoqëri e qytetëruar është ajo që e toleron tepërimin deri në pikën e gjykimit të dyshimtë.