Thënie për meritën (2 thënie)

Lumturia supreme e jetës është bindja se të tjerët na duan; ngaqë e meritojmë atë, ose pavarësisht nëse e meritojmë atë.

Pa asnjë dyshim, unë i meritoj armiqtë e mi, por unë nuk besoj se i kam merituar miqtë e mi.