Thënie për errësirën (8 thënie)

Burrat kanë frikë nga vdekja si fëmijët nga errësira; dhe ashtu si frika prej errësirës është kultivuar nga përrallat, ashtu është edhe për të parët.

Çdo moment drite terri është një mrekulli.

Për ata që kërkojnë të vërtetën, jo të vërtetën e dogmës e të errësirës, por të vërtetën e sjellë nga arsyeja, kërkimi, hetimi dhe vrojtimi, nevojitet disiplinë. Pasi besimi, sado të mirë ta ketë qëllimin, duhet të ngrihet mbi fakte, jo mbi përralla. Besi

Dituria e çka është nuk e hap derën drejtë çfarë duhet të jetë.

Nëse nuk të ka prekur dashuria, je duke ecur nëpër terr…

Errësira nuk mund ta davaritë errësirën; vetëm drita mund ta bëjë këtë. Urrejtja nuk mund ta davaritë urrejtjen; vetëm dashuria mund ta bëjë këtë.

Në mënyrë që drita të ndritë kaq shkëlqyeshëm, errësira duhet të jetë e pranishme.

Përtej një dyshimi e vërteta mbart të njëjtën lidhje me të pavërtetën si drita në errësirë.