Thënie nga Tomas Edison (4 thënie)

Për ata që kërkojnë të vërtetën, jo të vërtetën e dogmës e të errësirës, por të vërtetën e sjellë nga arsyeja, kërkimi, hetimi dhe vrojtimi, nevojitet disiplinë. Pasi besimi, sado të mirë ta ketë qëllimin, duhet të ngrihet mbi fakte, jo mbi përralla. Besi

S’kam parë kurrë as provën më të vogël shkencore për tezat fetare rreth ferrit e parajsës apo të jetës së përtejme të njerëzve, apo të ndonjë zoti personal.

Të gjithë “Biblat” i ka krijuar njeriu.

Sa i përket fesë, është një mashtrim i neveritshëm… Feja është krejt gjepura.