Thënie për disiplinën (4 thënie)

Ka një kombinim të caktuar të anarkisë dhe të disiplinës në mënyrën si unë punoj.

Është diçka tjetër ta vlerësosh disiplinën, diçka tjetër ta pranosh atë.

Për ata që kërkojnë të vërtetën, jo të vërtetën e dogmës e të errësirës, por të vërtetën e sjellë nga arsyeja, kërkimi, hetimi dhe vrojtimi, nevojitet disiplinë. Pasi besimi, sado të mirë ta ketë qëllimin, duhet të ngrihet mbi fakte, jo mbi përralla. Besi

Shumë njerëz mendojnë se i dëshirojnë gjërat, por ata nuk kanë vërtet forcën, disiplinën. Ata janë të dobët. Unë mendoj se njeriu arrin çfarë don, nëse ai e do vërtet shumë.