Thënie për anarkinë (1 thënie)

Ka një kombinim të caktuar të anarkisë dhe të disiplinës në mënyrën si unë punoj.