Thënie nga Platoni (6 thënie)

Ndëshkimi më i rëndë për të vendosur të angazhohesh në politikë, është të urdhërohesh nga dikush, që është inferiori juaj.

Kush bie në dashuri, bëhet poet.

Ndonëse ndokush është krejt mosbesues ndaj ekzistencës së zotave, nëse ka drejtësi të karakterit, ai e urren të keqen tek njeriu. Ky zët ndaj padrejtësisë nuk e lë atë të bëjë veprime të padrejta, e kështu tek i shmanget së padrejtës i bashkohet së drejtë

Dituria është ushqimi i shpirtit.

Dituria është mendim i vërtetë.

Nëse nuk të ka prekur dashuria, je duke ecur nëpër terr…