Thënie për imagjinatën (19 thënie)

Imagjinata ime është një manastir dhe unë jam murgu i saj.

Surrealizmi pati një ndikim të madh mbi mua, sepse pastaj unë kuptova se imagjinata në mendjen time nuk ishte çmenduri. Surrealizmi është për mua realitet.

Imagjinata është më e rëndësishme se dituria. Dituria është e kufizuar. Imagjinata rrethon botën.

Inteligjenca është grua, fantazia është mëseusja e saj, kujtesa është shërbyesja.

Dashuria është triumfi i imagjinatës ndaj zgjuarsisë.

Hunda e një turme është imagjinata e saj. Me këtë, në çdo kohë, ajo mund të drejtohet në heshtje.

Pse syri e sheh një gjë më qartë në ëndrra sesa imagjinata kur zgjohemi?

Shenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.

Do të vërtetohet, në fakt, se të zgjuarit janë gjithmonë të çuditshëm, dhe me të vërtetë përfytyrues shumë me tepër se analitikë.

Ndjenja e vërtetë e inteligjencës nuk është dituria, por imagjinata.