Thnëie për heshtjen (1 thënie)

Hunda e një turme është imagjinata e saj. Me këtë, në çdo kohë, ajo mund të drejtohet në heshtje.