Thënie për men[urinë (3 thënie)

Dashuria është triumfi i imagjinatës ndaj zgjuarsisë.

Satira gënjen për njerëzit e ditur, ndërsa eulogjia gënjen për ta, kur ata vdesin.

Është një njeri i vështirë ai që është vetëm i drejtë, dhe i trishtuar ai që është vetëm i mençur.