Thënie për kujtesën (7 thënie)

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.

Inteligjenca është grua, fantazia është mëseusja e saj, kujtesa është shërbyesja.

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.

Kurrë nuk kam dëgjuar për pleq që harrojnë ku i kanë fshehur paratë! Pleqtë mbajnë mend çfarë iu intereson atyre: datat e seancave gjyqësore dhe emrat e borxhlinjve e të huadhënësve të tyre.

Ti i përket kujtimit tënd të fundit më të mirë. Dhe prej atij kujtimi nuk mund të shkëputesh.

Kushdo që trajton një argument duke u bazuar tek autoriteti nuk është duke përdorur inteligjencën e tij; ai është vetëm duke përdorur kujtesën e tij.

Huadhënësit kanë kujtesë më të mirë se borxhlinjtë.