Thënie për zemrat (2 thënie)

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.

Kujtesa e zemrës e eliminon të keqen dhe e madhëron të mirën.