Thënie për autoritetin (8 thënie)

Asgjë nuk e forcon autoritetin aq shumë sa heshtja.

Rrethojeni veten me njerëzit më të mirë që ju mund të gjeni, delegojeni autoritetin, dhe mos ndërhyni për aq kohë sa që politika të cilën e keni vendosur ju po realizohet.

Unë jam me rritur me edukatën që ta respektoj gjithmonë autoritetin dhe ata që janë në detyrë.

Asnjë njeri nuk ka ndonjë autoritet natyror ndaj miqve të tij.

Morali fetar shfaq njollat e para të autoritarizmit pikërisht sepse pretendon të jetë zbulesë e autoritetit hyjnor. Për ta kthyer këtë autoritarizëm në veprim dhe për t’ia imponuar njerëzimit, ka dalë kategoria priftërore e zbulestarëve dhe bashkë me ta d

Autoriteti nuk është një cilësi të cilën një person e „ka“, në kuptimin që ka për të prona apo tiparet fizike. Autoriteti ka të bëjë me një lidhje ndërpersonale në të cilën një person e shikon një tjetër nga lart si epror ndaj tij.

Kushdo që trajton një argument duke u bazuar tek autoriteti nuk është duke përdorur inteligjencën e tij; ai është vetëm duke përdorur kujtesën e tij.

Autoriteti nuk ka rezultat pa prestigj, prestigji nuk ka rezultat pa distancë.