Thënie për edukatën (4 thënie)

Edukatë do të thotë të verdallosesh andej këndej derisa të biesh në grep.

Unë jam me rritur me edukatën që ta respektoj gjithmonë autoritetin dhe ata që janë në detyrë.

Edukata është aftësia për të dëgjuar pothuaj gjithçka pa e humbur durimin dhe vetëbesimin.

Edukata është ajo që mbetet kur njeriu harron atë që ka mësuar në shkollë.