Thënie për varrimin (2 thënie)

Unë nuk mora pjesë në funeral, por dërgova një letër të këndshme duke thënë se e miratoj atë.

Kur vdiste i respektuarshmi plaku i familjes, trupin e tij e futnin në baltë siç bëjmë edhe sot. Mirëpo pjesëtarëve që mbeteshin të gjallë u çfaqej në ëndërr fytyra e të vdekurit dhe bile m’e fuqishme dhe më e rreptë, u flitte, i qërtonte, i përkëdhelte n