Thënie për faljen (5 thënie)

Falja është e mirë për ata që e japin dhe për ata që e marrin. Ajo ka vetinë e mirë të dhënies së mëshirës për të dyja palët.

Falja është aroma që vjollca hedh në thembrën që e ka shkelur.

Të jesh social do të thotë të falësh.

I dobëti nuk fal kurrë. Falja është cilësi e të fortit.

Nëse ti qoftë edhe në ëndërr me mund mua, më mirë zgjohu dhe kërko falje.