Thënie për mëshirën (6 thënie)

Falja është e mirë për ata që e japin dhe për ata që e marrin. Ajo ka vetinë e mirë të dhënies së mëshirës për të dyja palët.

Është një botë e pamëshirë, prandaj duhet të jesh i pamëshirë që të përshtatesh me të.

Asgjë nuk mund të përbëjë padrejtësi sa mëshira.

Të jesh social do të thotë të falësh.

Të gjitha gjërat e mëdha janë të thjeshta, dhe shumë prej tyre mund të shprehen me një fjalë të vetme, liri, drejtësi, nder, detyrë, mëshirë, shpresë.

Në një shoqëri që është ndërtuar në mënyrë të keqe, mëshira nuk jep rezultat.