Thënie për padrejtësinë (11 thënie)

Burrat përdorin të menduarit vetëm si autoritet për padrejtësinë e tyre, dhe përdorin të folurit vetëm për të fshehur mendimet e tyre.

Asgjë nuk mund të përbëjë padrejtësi sa mëshira.

Ligji më i rreptë nganjëherë bëhet padrejtësia më e rëndë.

Bashkësia ndërkombëtare po i çon gjërat përpara në Bosnje… por është duke e bërë këtë në kurriz të popullit myliman. Unë e përjetoj këtë si një padrejtësi, janë gjëra me të cilat unë nuk mund të pajtohem.

Padrejtësia në fund prodhon pavarësinë.

Është e ndaluar për të vrarë; prandaj të gjithë vrasësit ndëshkohen, përveç nëse ata vrasin në numër të madh dhe nën tingujt e borive.

Lufta është kaq e padrejtë dhe e shëmtuar sa që të gjithë ata që e bëjnë atë duhet të përpiqen të dëgjojnë zërin e ndërgjegjes brenda tyre.

Toleranca nuk e përfshin përkushtimin e dikujt ndaj fesë. Më shumë ajo dënon shtypjen ose padrejtësinë ndaj të tjerëve.

Një ligj i padrejtë është një nga format e manifestimeve të dhunës. Arrestimi për shkeljen e tij është edhe më tepër dhunë.

Çdokush që ka fuqinë për të të bërë ty të besosh në absurditete, e ka fuqinë të të bëjë që ti të kryesh padrejtësira.