Thënie për tolerancën (6 thënie)

Unë i respektoj vetëm ata që më rezistojnë mua, por nuk mund t’i toleroj ata.

Në botën e lashtë marrëdhëniet mes njerëzve e zotave bazoheshin mbi një respekt instinktiv. Ishte një botë e ndriçuar nga ideja e tolerancës. Kristianizmi ishte besimi i parë në botë që i asgjësoi kundërshtarët në emër të dashurisë. Çelësi i tij është int

Toleranca është religjioni më i mirë.

Toleranca nuk e përfshin përkushtimin e dikujt ndaj fesë. Më shumë ajo dënon shtypjen ose padrejtësinë ndaj të tjerëve.

Zemërimi dhe intoleranca janë armiqtë e mirëkuptimit.

Intoleranca tradhton besimin e dikujt në çështjen e tij.