Thënie për ligjin (26 thënie)

Një individ që shkel një ligj të cilin ndërgjegja ia thotë se është i padrejtë, dhe ai që me dëshirë pret dënimin me burg në mënyrë që të rritë ndërgjegjen e popullit për padrejtësinë e atij ligji, në të vërtetë ëshë duke shprehur respektin më të lartë për ligjin.

Kur isha ministër sporti në Brazil, u përpoqa të miratoja një ligjë që do t’i detyrnte presidentët e klubeve t’i bënin transparente llogaritë e tyre, si në bizneset e tjera. Ligji m’u refuzua, por unë mendoj se është një subjekt i rëndësishëm për të bërë

Morali ekziston në të gjitha vendet ku ka ligje dhe qeveri; nuk ka afrikan, aziatik apo evropian: ka të mirë dhe të keq.

Liria është pushteti natyral i njeriut për të bërë çfarë i pëlqen, për aq sa kohë ai nuk ndalet prej forcës së ligjit.

Të paligjshmen e bëjmë menjëherë. Jokushtetuesja kërkon diçka me shumë kohë.

Ligji; një urdhëresë e arsyes për të mirën e përbashkët, bërë ngaai që kujdeset për bashkësinë.

Ligjet e buta rrallë përfillen; ligjet e ashpra rrallë zbatohen.

Ligji dënon dhe ndëshkon vetëm veprime brenda kufijsh të përcaktuar dhe të qartë; kështu ai i shfajëson, në atë mënyrë, të gjitha veprimet e ngjashme që shtrihen jashtë atyre kufijve.

Kurrë mos harroni se gjithçka që Hitleri bëri në Gjermani ishte legale.

Do të jetë me dobi të vogël për njerëzit që ligjet janë bërë nga njerëzit e zgjedhur pej tyre, në qoftë se ligjet do të jenë aq voluminoze sa që nuk mund të lexohen, ose do të jenë aq të ndërlikuar sa që nuk mund të kuptohen.