Thënie nga Denis Didëro (31 thënie)

Njerëzit më të mirësjellshëm bëjnë adhuruesit më absurdë.

Ekziston vetëm një pasion, pasioni për lumturinë.

Asnjë njeri nuk e ka marrë nga natyra të drejtën t’i komandojë qeniet e tjera njerëzore.

Të gjitha shkencat abstrakte nuk janë tjetërgjë veçse studimi i marrëdhënive midis shenjave.

Nuk ka baba të mirë që dëshiron të ngjasë me Atin Qiellor.

Ne e kapërdijmë menjëherë çdo gënjeshtër që na pëlqen, por e hurbim pak e nga pak të vërtetën e hidhur.

Mirënjohja është një barrë, dhe çdo barrë është bërë për t’u çliruar prej saj.

Morali ekziston në të gjitha vendet ku ka ligje dhe qeveri; nuk ka afrikan, aziatik apo evropian: ka të mirë dhe të keq.

Të vërtetosh “Ungjijtë” me provë mrekullinë, është si të vërtetosh një absurditet me provë diçka që është kundër natyrës.

E keqja shfaqet në këtë botë nëpërmjet ndonjë gjeniu a dikujt tjetër.