Thënie për mirënjohjen (4 thënie)

Mirënjohja është një barrë, dhe çdo barrë është bërë për t’u çliruar prej saj.

Kam pasur miq që janë treguar të mirë me mua, dhe ka qenë një fat i madh për miq që kam pasur fuqinë t’ju jap atyre prova thelbësore të mirënjohjes sime.

Mirënjohja nuk është vetëm virtyti më i madh, por prind i të gjithë të tjerëve.

Mirënjohja është një detyrë që duhet të paguhet, por që askush nuk ka të drejtë ta presë këtë.