Thënie për barazinë (5 thënie)

Asnjë njeri nuk e ka marrë nga natyra të drejtën t’i komandojë qeniet e tjera njerëzore.

Të jetosh kudo në botë sot dhe të jesh kundër barazisë, për shkak të racës apo ngjyrës, është si të jetosh në Alaskë dhe të jesh kundër borës.

Nëse ke qen, unë duhet pasur qen. Nëse ke pushkë, unë duhet pasur pushkë. Nëse ke klub, unë duhet pasur klub. Kjo është barazi.

Unë besoj në barazinë e gjithkujt, përveç reporterëve dhe fotografëve.

Jam për të vërtetën, pavarësisht kush e thotë atë. Jam për drejtësi, pavarësisht kush është për ose kundër.