Thënie për biznesin (16 thënie)

Është një shpifje të thonë se unë i përdor gazetat e mia në mbështetje të interesave të tjera të mia të biznesit. Fakti është se unë nuk kam arritur ndonjë interes tjetër të biznesit.

Kur isha ministër sporti në Brazil, u përpoqa të miratoja një ligjë që do t’i detyrnte presidentët e klubeve t’i bënin transparente llogaritë e tyre, si në bizneset e tjera. Ligji m’u refuzua, por unë mendoj se është një subjekt i rëndësishëm për të bërë

Teknologjia informative dhe biznesi po gërshetohen në mënyrë të pandashme. Nuk mendoj se ndokush mund të flasë në mënyrë kuptimplote për njërën pa folur për tjetrën.

Shumë gjëra të vogla janë bërë të mëdha nga mënyra e duhur e të reklamuarit.

Unë zgjedh përtac të kryej punë të rëndë sepse përtaci do të gjejë një rrugë të lehtë për të bërë atë.

Kush vendosë çfarë ka në Windows? Konsumatorët që e blejnë atë.

Ne gjithmonë mbivlerësojmë ndryshimin që do të ndodhë dy vitet e ardhshme dhe nënvlerësojmë ndryshimin pas dhjetë viteve. Mos e lini veten të nanuriset në mosveprim.

Ministritë e ndryshme duhet të punojnë më shumë në promovimin e vendit, për të ndërtuar imazhin publik të Kosovës. Projekte konkrete duhet përgatitur, në mënyrë që të aktivizoni biznesmenët tanë të kenë më shumë kontakte. Ne duhet të krijojmë një imazh po

Po, unë kam shumë interese biznesi. Por nuk punoj me këdo. Unë i zgjedh kompanitë me shumë kujdes.

Ju nuk mund të ndërtoni një shoqëri të fortë me një shumë të komisioneve dhe një bord që duhet të konsultohet në çdo hap. Ju duhet të jeni në gjendje të merrni vendime në kokën tuaj.