Thënie për Microsoft (6 thënie)

Microsoft nuk është për babëzi. Është për inovacion dhe paanësi.

Kush vendosë çfarë ka në Windows? Konsumatorët që e blejnë atë.

Unë kam dështuar në disa lëndë, por shoku im i kaloi të gjitha. Tani ai është inxhinier në Microsoft dhe unë jam drejtori i Microsoft-it.

Ka njerëz që nuk e duan kapitalizmin, dhe njerëz që nuk i duan kompjuterët. Por nuk ka njeri që i do kompjuterët e nuk e do Microsoft-in.

Në Microsoft ka shumë ide brilante, por puna është se të gjitha vien nga lartë. Frikësohem se kjo nuk është aq në rregull.

Në këtë biznes, me kohë kupton se je në hall, është vonë të shpëtosh veten. Përveç nëse ngarend i frikësuar gjatë gjithë kohës, ke humbur.