Thënie për Windows (2 thënie)

Kush vendosë çfarë ka në Windows? Konsumatorët që e blejnë atë.

Njerëzit kudo e duam Windows-in.