Thënie për paanësinë (1 thënie)

Microsoft nuk është për babëzi. Është për inovacion dhe paanësi.