Thënie për gazetat (5 thënie)

Është një shpifje të thonë se unë i përdor gazetat e mia në mbështetje të interesave të tjera të mia të biznesit. Fakti është se unë nuk kam arritur ndonjë interes tjetër të biznesit.

Reputacioni ynë është më i rëndësishëm se sa qindra milionë dollarët e fundit.

Ne kemi filluar lojën tonë të jashtëzakonshme. Ne do të shesim lajmet tona të biznesit dhe informacionin në shtyp, ne do të shesim atë për këdo që ka një sistem kabllor, dhe ne do të shesim atë në web.

Ka aq shumë media tani me internetin dhe kaq e lehtë për të filluar një gazetë apo një revistë, jane miliona zëra dhe njerëzit që duan që të dëgjohen.

Shqetësimi im për New York Times është se ajo e mori pozitën e vetme si një gazetë e përfaqësimit të interesave të përgjithshme kombëtare. Pra të tjerët të mbledhin thërrimet që lë ajo. Ajo ka një ndikim të madh. Dhe ne do të duam ta sfidojmë atë.